วิกิฟิน
Advertisement

ลิขสิทธิ์ในวิกิฟิน ถ้าหากมิได้ระบุไว้เป็นอื่น ข้อความทั้งหมดในวิกิฟิน ใช้ลิขสิทธิ์แบบ CC-BY-SA 3.0 (สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ) โดยการใช้งานเปิดให้ผู้อื่นสามารถนำข้อมูลส่วนหนึ่ง ส่วนใด หรือข้อมูลไปใช้งานได้ไม่ว่าส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องทำลิงก์ หรือใส่ลิงก์ที่อ้างถึงเว็บไซต์นี้กลับมาด้วย

สำหรับการเขียนงานในวิกิฟินนี้ เนื่องจากการใช้ลิขสิทธิ์ CC-BY-SA ถ้าต้องการนำผลงานของตัวเองมาลงในวิกิฟิน ผลงานที่นำมาลงจะถือลิขสิทธิ์ CC-BY-SA ให้ผู้อื่นใช้ได้อย่างเสรีเช่นกัน และขณะเดียวกันก็ไม่่อนุญาต ให้คัดลอกงานจากเว็บไซต์หรือหนังสือของผู้อื่นมาลงในวิกิฟิน ซึ่งหากตรวจพบจะถูกลบ เนื่องจากขัดแย้งกับนโยบายของเราเช่นกัน ดูเพิ่มเติมที่ ข้อสงวนสิทธิ์ สำหรับสารสนเทศเพิ่มเติม

Advertisement